Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Lesuitval
Op de fiets naar school
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
Gymles
Schoolreizen
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Omgang internet en sociale media
 

Speelgoed en mobiele telefoons


Wanneer een kind er behoefte aan heeft een knuffel of ander speelgoed mee naar school te nemen, mag dit. Echter, het zoekraken of het breken van spulletjes geeft soms groot verdriet. Het meenemen is op eigen risico! Beeld- en geluidsdragers moeten zijn uitgeschakeld (ook op het plein). Dit geldt ook voor mobiele telefoons. Leerlingen leveren hun mobiele telefoon in onder schooltijd. De school kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken of stuk gaan van meegebrachte spullen.