Ouders en school


Arcade
Onze school
Inrichting van ons ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Onze school


Het belang van de betrokkenheid van ouders/verzorgers  
 
Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Ouders en school hebben hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid en daardoor ook diverse raakvlakken;    
Communicatie   
Vormen van ouderbetrokkenheid 
Bij Ouderbetrokkenheid hoort ook de ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. De hulp van ouders op onze school is onmisbaar. Niet alleen de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook alle andere ouders/verzorgers. We denken hierbij aan:    
Jaarlijks organiseren we een aantal klusavonden waar alle ouders voor worden ingedeeld. Op die avonden zijn er ook een aantal leerkrachten aanwezig en worden er allerlei klussen in en rond de school uitgevoerd.
 
Om ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind plannen we twee keer per jaar een portfoliogesprek tussen ouder, leerkracht en kind.  Gedurende het jaar houden leerlingen in samenspraak met de leerkracht hun eigen ontwikkeling bij in hun portfolio. Het rapport vormt onderdeel  van het portfolio en wordt in het gesprek ook besproken. Ouders ervaren dit als zeer positief. Er wordt niet alleen over hun kind gesproken , maar ook met hun kind. Uiteraard is er altijd een mogelijkheid om een afspraak met de leerkracht te maken zonder kind.