De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

De ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind  


Arcade


Door een goede samenwerking met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zorgen we voor een doorgaand leerproces voor de jonge kinderen. Alle scholen hebben een uitgebreid onderwijsaanbod voor onze jongste leerlingen. Scholen die voor- en vroegschoolse educatie bieden, de “VVE-scholen”  maken gebruik van speciale programma’s met extra aandacht voor hun ontwikkeling. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educaties worden ouders betrokken. 
 

Onze school


Onze school is een VVE-school. Dat betekent dat er voor kinderen met een VVE-indicatie 4 ochtenden in de week een voorschoolse voorziening is. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met de Peuterspeelzaal Madurodam (onderdeel van de Stichting Kinderwereld) in onze school. Middels een goede samenwerking met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf zorgen we voor een doorgaand leerproces voor de jonge kinderen. We hebben een uitgebreid onderwijsaanbod voor onze jongste leerlingen. 
 
In de groepen 1-3, die bij elkaar in één lokaal zitten, wordt het onderwijs vormgegeven aan de hand van thema’s. Elke periode staat er een thema centraal en rond dit thema worden veel lessen aangeboden. Natuurlijk leren de leerlingen lezen en schrijven met een lees- en schrijfmethode en wordt ook voor het rekenen nog wel (deels) gebruik gemaakt van een bestaande methode, maar door een (heel) groot deel van de activiteiten vorm te geven rond een thema, zie je de betrokkenheid van de leerlingen enorm toenemen, hetgeen een zeer positieve invloed heeft op het leerklimaat. Daarnaast biedt het voor leerlingen veel ruimte en uitdaging. Alle leerlingen werken met hetzelfde thema, maar worden op niveau bevraagd. Overigens kan een leerling uit deze groep als daar grond voor is ook aansluiten bij één van de instructiegroepen van een hogere groep.
 
Het aanbod wordt bepaald aan de hand van de leerlijnen van Nieuw Leren. Aan de hand van deze leerlijnen worden de leerlingen ook gevolgd en dit wordt in overzichten vastgelegd. Indien een leerling eraan toe is, wordt er verder gewerkt aan de hand van de leerlijnen. Zo kan bijvoorbeeld een leerling uit groep 2 als hij er aan toe is, reeds met het leesproces beginnen. Bij de overstap naar groep 3 gaat hij dan verder waar hij het afgelopen jaar gebleven is. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor andere vakgebieden. Dus ook hier maatwerk.

De leerlingen van groep 4-8 zitten samen op het leerplein en doen mee aan de instructiegroepen op niveau. Dus ook hier is groepsdoorbrekend het uitgangspunt. Elke leerkracht heeft zijn eigen specialisme op het gebied van rekenen, taal of spelling en heeft daardoor zeer goed inzicht in de doorgaande leerlijn binnen het vak.  Op het leerplein wordt zelfstandig aan de eigen leerdoelen gewerkt door de leerlingen en de instructies vinden plaats in de afzonderlijke lokalen. In de middag is er ruimte voor thematisch werken, ICT/Techniek en creatieve vorming. Daarnaast staan vakken als tekenen/muziek/filosoferen/yoga etc. op het programma. Deze worden in ateliervorm gegeven.