Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Onderwijstijd per vakgebied


Wat is onderwijstijd?


Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs. 

In de eerste twee leerjaren krijgen de leerlingen vaardigheid aangeleerd op veel verschillende ontwikkelingsgebieden. Deze vaardigheden worden aangeboden middels een spelles, een werkles, een buitenactiviteit, een kringactiviteit, een gymles of tijdens een ander moment in de klas. Het leren in de eerste twee jaren gebeurt veelal door middel van spel en vanuit ervaringen. Bij ons op school hebben ook de leerlingen van groep 3 extra ruimte voor spelen en bewegen. Zij krijgen instructie buiten het lokaal en werken aan hun eigen taak, maar verder spelen ze lekker mee met de andere leerlingen.  Overigens als blijkt dat leerlingen uit groep 1 of 2 ook al toe zijn aan het leren lezen, krijgen ze hiervoor ook al de mogelijkheid. En leerlingen uit groep 3 kunnen als ze er aan toe zijn meedoen met instructies uit groep 4.
 

Invulling op onze school


Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2


In de eerste twee leerjaren krijgen de leerlingen vaardigheid aangeleerd op veel verschillende ontwikkelingsgebieden. Deze vaardigheden worden aangeboden middels een spelles, een werkles, een buitenactiviteit, een kringactiviteit, een gymles of tijdens een ander moment in de klas. Het leren in de eerste twee jaren gebeurt veelal door middel van spel en vanuit ervaringen.