Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
Arcade
School
 

School


Stidalschool: "Net even anders”
 
Op de Stidalschool dagen we leerlingen uit in een rijke leer­omgeving. Veiligheid, structuur en zorg voor het individu zorgen er voor dat leerlingen zich op onze school optimaal kunnen ontwikkelen. De leerkracht is hierbij de coach die leerlingen in hun leerproces begeleidt, waarbij ontdekkend leren, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen belangrijke uitgangspunten zijn. Alle leerkrachten zijn opgeleid tot didactisch coach, zodat zij leerlingen zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij het halen van hun leerdoelen. Anders dan de term leerdoel lijkt te suggereren, gaat het hierbij niet alleen om leerinhoudelijke doelen, maar ook doelen als leren plannen, je aan je doel houden, sociale omgangsvormen etc." Door de variatie in werkvormen en veel aandacht voor creatieve vakken willen wij tegemoet komen aan de verschillende leerstijlen en leerbehoeftes. Onze instrucies zijn op maat, groepsdoorbrekend en dagen kinderen uit tot nadenken. De afgelopen jaren hebben we steeds meer facetten overgenomen van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Dit komt o.a. duidelijk naar voren bij de vormgeving van ons thematisch onderwijs. Het komende jaar verdiepen we ons verder in het EDI-model, die nu al de basis vormt van onze instructies.