De Ouderraad

 

Aan de Stidalschool functioneert een Ouderraad (OR).  Sinds oktober 2008 is de Ouderraad een vereniging. Alle ouders van de school zijn lid van deze vereniging. Het bestuur van de OR bestaat uit acht ouders van leerlingen.
Bij de vergaderingen is ook altijd een leerkracht aanwezig. 

De Ouderraad houdt zich hoofdzakelijk bezig met het organiseren en begeleiden van activiteiten.
De taken van de OR kunnen als volgt worden samengevat:

 
De Ouderraad houdt in september een zakelijke ouderavond. Deze avond is bedoeld om inzicht te geven in de werkwijze van de raad en verantwoording af te leggen over de financiën.

Sinds de zakelijke ouderavond van 29 september bestaat de OR uit de volgende leden:
voorzitter:                Klara Oost
secretaris:                Annemieke Vos
penningmeester:       Arianne Goorts
leden:                        Harm Bouwers
                                Henri Floren
                                Herrald Klaassen
                                Meriam Jansen
                                Arjen Faber
                                Jolanda van der Spoel (leerkracht)