Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Lesuitval
Op de fiets naar school
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
Gymles
Schoolreizen
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Omgang internet en sociale media
 

Schoolreizen


Aan het eind van het schooljaar gaan de leerlingen op schoolreis of op schoolkamp. De leerlingen van groep 1, 2, 3 gaan meestal ergens dicht in de buurt, de leerlingen van groep 4 en 5 gaan samen met de leerlingen van de Markeschool en gaan dan wat verder weg en de leerlingen van groep 6, 7, 8 gaan 3 dagen op schoolkamp. De bijdrage wordt jaarlijks geïnd door de Ouderraad.