Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Lesuitval
Op de fiets naar school
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
Gymles
Schoolreizen
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Omgang internet en sociale media
 

Lesuitval


Het komt voor dat groepsleerkrachten afwezig zijn door ziekte of familieomstandigheden.
Wanneer het feit zich voordoet dat er een beroep moet worden gedaan op vervanging van een leerkracht, maken de openbare basisscholen gebruik van een eigen vervangingspool. Dit is een bestand van leerkrachten waarop, indien nodig, een beroep gedaan kan worden. Daarnaast hebben we als scholengroep Dalen de beschikking over een vaste invalkracht.
Incidenteel kan het voorkomen dat de vervanging niet intern of via deze pool opgelost kan worden. Dan besluit de directeur in het uiterste geval dat de betreffende groep die dag geen les heeft. Als ouders/verzorgers wordt u hier uiterlijk om 7.30 uur ’s ochtends van op de hoogte gebracht via de schoolAPP (pushbericht) en de mail. Op onze kleine school slagen we er meestal in om het intern op te lossen door groepen dan samen te voegen of te schuiven met personeel.