Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Lesuitval
Op de fiets naar school
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
Gymles
Schoolreizen
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Omgang internet en sociale media
 

Verzuim


Als uw kind ziek is, kunt u het tussen 8.00 uur en 8.30 uur ziekmelden. Bij voorkeur telefonisch of via de schoolapp. Dit geldt ook voor afwezigheid in verband met bezoek aan een arts. Wij gaan er vanuit dat u periodieke controles door artsen en tandartsen buiten de schooltijden probeert te plannen. Is uw kind langere tijd ziek dan neemt de leerkracht contact op over de mogelijkheid van huiswerk. Het initiatief mag uiteraard ook van u uitgaan.
 
Soms zijn kinderen niet meer echt ziek maar ook nog niet helemaal beter. De school is prettiger voor uw kind als het zich lekker en gezond voelt. Probeer kinderen die nog niet helemaal beter zijn thuis te laten aansterken want op school gaat dit meestal niet.