Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Lesuitval
Op de fiets naar school
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
Gymles
Schoolreizen
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Omgang internet en sociale media

Aanmelden van (nieuwe) leerlingen


Als uw kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt, mag het naar de basisschool. De locatieleider en de leerkracht van groep 1-2-3 hebben dan eerst een kennismakingsgesprek met u als ouder waarin we ons onderwijs toelichten.  Tijdens dat gesprek nemen we een aantal zaken met u door zoals bijv. de gezondheid van uw kind, de ontwikkeling op bijv. taal/leesgebied en sociale redzaamheid. Tevens wordt in dat gesprek besproken welke rol wij voor ouders zien binnen onze school. Na dit gesprek kan het aanmeldingsformulier worden ingevuld.  Aan de hand van het aanmeldingsformulier beoordelen we of we de leerling het onderwijs kunnen bieden dat het nodig heeft.  Bij een positief oordeel wordt het kind definitief ingeschreven.
Om alvast een beetje te wennen, mag het kind net voor de vierde verjaardag alvast een aantal keer (maximaal 4 keer) 'op bezoek komen'. Zo'n bezoekje wordt in overleg met ouders afgesproken. Voor leerlingen die van een andere basisschool afkomen zal met uw instemming informatie  worden opgevraagd bij de vorige school. Ook nemen we persoonlijk contact op met de vorige school, dit om de overgang zo soepel mogelijk te maken voor het kind. Dit noemen we de zogenaamde Warme Overdracht. Wilt u echter meer inlichtingen, schroom dan niet en neem contact op met: Diana Hagel (leerkracht groep 1,2,3) of Roely Rijkens (locatiecoördinator).