De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Arcade


Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met leerlingen en ouders. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
 
De eindtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan heroverweegt de school het advies. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
 

Onze school


Wij hebben de leerling-populatie goed in beeld en nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen ter verbetering. De tussen- en eindresultaten worden twee keer per jaar op leerling-niveau, groepsniveau en schoolniveau geanalyseerd. Daar waar nodig wordt het onderwijs aangepast. 
 
Elk jaar nemen we één van de genormeerde eindtoetsen af. De afgelopen jaren is dit de Route 8 toets geweest., De afgelopen jaren waren onze scores (ruim) voldoende. Dit jaar was er samen met de leerlingen gekozen voor de IEP-toets. De leerlingen hadden een duidelijke voorkeur voor een schriftelijke toets boven een digitale. Door de Coronacrisis is deze niet afgenomen.

 

Schooladviezen


De afgelopen drie schoolaren zagen onze schooladviezen er als volgt uit:
 
Onderwijstype
2018-2019
2019-2020
2020-2021
VWO/gymnasium 1    
HAVO/VWO 1    
HAVO      
VMBO TL/HAVO 1 2 2
VMBO TL 1    
VMBO Kader/TL   3  
VMBO Kader      
VMBO Kader met LWOO      
VMBO Basis/Kader   1 1
VMBO Basis      
VMBO Basis met LWOO      
Parktijkonderwijs 2    
       
Totaal aantal leerlingen 6 6 3

Per jaar kan de leerlingenpopulatie die de school verlaat nogal verschillen. Vaak zijn het wat kleinere groepen, die soms gekenmerkt worden door grote verschillen in uitstroomniveau. De kracht van onze kleine school is nu juist dat wij alle leerlingen een passend aanbod kunnen geven. Voor op staat dat de leerling zich goed ontwikkelt binnen zijn eigen leerlijn.