Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Ontwikkeling personeel


Arcade

Wij vinden het belangrijk dat onze leerkrachten zich continu ontwikkelen en dat doen we door middel van scholing en coaching. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen. 
 

Onze school


Ons team heeft zich de afgelopen jaren laten scholen tot didactisch coach. Door het didactisch coachen  willen we kinderen bewust laten worden van hun eigen leerstijl/leerhouding en ze leren hoe ze zelf met de leerstof om kunnen gaan. Daarnaast leren we leerlingen hoe ze hun opdrachten kunnen aanpakken en waar ze tegen aanlopen bij het leren. Door leerlingen hiervan bewust te maken, leren we ze zelfstandig hun problemen op te lossen, maar ook hun eigen valkuilen te herkennen.
 
Om een doorgaande lijn te creëren in het thematisch werken hebben we afgelopen jaren allemaal een cursus onderzoekend en ontdekkend leren met thema’s gevolgd. Het komende jaar zullen we dit verder implementeren in de nieuwe thema’s. Aandachtspunt zal daarbij zijn om de nieuwste inzichten rond Begrijpend Lezen te integreren in het thematisch werken. De thema's worden over 3 groepen verdeeld: Groep 1,2,3, groep 4,5,6 en gr 7,8. 
 
Naast de gezamenlijke studiemomenten volgt elke leerkracht ook nog eigen cursussen. De leerkracht van groep 123 zal samen met de onderwijsondersteuner van groep 4-8 een cursus "zin in lezen" volgen. Een cursus gericht op het leren lezen zonder methode en die uitstekend past bij onze visie op het onderwijs. Daarnaast volgen alle leerkrachten minimaal een cursus en een workshop uit het Arcadebrede programma, zoals bijvoorbeeld effectief speliingonderwijs, onderwijs aan rekenzwakke leerlingen, en een cursusu Effectieve Directe Instructie. Mooi om te zien dat twee van onze leerkrachten zelf een workshop verzorgen in het bovenschoolse aanbod.
 
En alsof het nog niet genoeg is, is er ook op scholengroepniveau een mogelijkheid om deel te nemen aan diverse inhoudelijke trainingen. Ook daar een breed aanbod, zoals ICT/Techniek, aantrekkelijk leesonderwijs en filosoferen.
 
Al met al een groot aanbod aan scholing, waar door het team gretig gebruik van wordt gemaakt.