Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept 
Lesuren
Onderwijstijd
 

Ontwikkeling personeel


Arcade


Arcade werkt vanuit de overtuiging dat goed onderwijs alleen gerealiseerd kan worden als alle facetten aansluiten bij het volop in ontwikkeling zijnde onderwijs. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is hierbij essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen. 
 

Onze school


Ons team heeft zich de afgelopen jaren laten scholen tot didactisch coach. Door het didactisch coachen  willen we kinderen bewust laten worden van hun eigen leerstijl/leerhouding en ze leren hoe ze zelf met de leerstof om kunnen gaan. Daarnaast leren we leerlingen hoe ze hun opdrachten kunnen aanpakken en waar ze tegen aanlopen bij het leren. Door leerlingen hiervan bewust te maken, leren we ze zelfstandig hun problemen op te lossen, maar ook hun eigen valkuilen te herkennen.
 
Om een doorgaande lijn te creëren in het thematisch werken hebben we afgelopen jaren allemaal een cursus onderzoekend en ontdekkend leren met thema’s gevolgd. Het komende jaar zullen we dit verder implementeren in de nieuwe thema’s. Naast deze teamscholing hebben we individueel allemaal een aantal bovenschoolse cursussen gevolgd, zoals formatief toetsen en close reading.
 
Het komende jaar ronden we het traject van didactisch coachen af en gaan we ons als team verdiepen in Thinking for Learning. Met deze training hopen we ons onderwijsconcept nog meer te verdiepen door leerlingen kritischer te laten denken en te reflecteren op hun eigen leren. We zien dit als een mooie aanvulling op het didactisch coachen en het onderzoekend en ontwerpend leren. Ook nemen we het komende jaar weer deel  aan een aantal bovenschoolse cursussen. Hoe maak ik een rijke leeromgeving, wat kan ik halen uit kindertekeningen, omgaan met de bovenbouw staan o.a. op het programma.
 
En alsof het nog niet genoeg is, is er ook op scholengroepniveau een mogelijkheid om deel te nemen aan diverse inhoudelijke trainingen. Ook daar een breed aanbod, zoals ICT/Techniek, leerstrategieën en effectieve instructie.
 
Al met al een groot aanbod aan scholing, waar door het team gretig gebruik van wordt gemaakt.