Onderwijsstichting Arcade

Onderwijsstichting Arcade staat voor:
 'Goed onderwijs voor ieder kind'
 
In 28 scholen in de gemeenten Hardenberg en Coevorden werken ruim 350 medewerkers, leerkrachten, onderwijsondersteunende medewerkers, IB’ers, directeuren iedere dag weer aan het waarmaken van die afspraak.
De 28 scholen zijn verdeeld in 9 scholengroepen. Die scholengroepen worden aangestuurd door één of meerdere directeuren en locatiecoördinatoren.
 
Het overkoepelende bestuur en de medewerkers op het bestuursbureau ondersteunen, faciliteren en coördineren daarbij op het gebied van onderwijsinhoud, financiën, huisvesting, HRM, ICT en communicatie & PR.
 
Het beleid van de Arcade is erop gericht zoveel mogelijk synergie te realiseren ten gunste van ‘Goed Onderwijs voor ieder kind’. Het beschikbare budget behoort zo effectief mogelijk in de klas besteed te worden. Wij doen dat door verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neer te leggen.
 
Dat past in onze onderwijskundige visie die gebaseerd is op Continious Improvement waarbij we kinderen in onze scholen zoveel mogelijk uitdagen en stimuleren om zich voortdurend te verbeteren. Deze visie vertalen we naar onszelf en naar al onze medewerkers door ook daar voortdurend te zoeken naar verbeteringen en ontwikkeling van onze organisatie en onze medewerkers.

Contactgegevens:
Onderwijsstichting Arcade
Postbus 277
7770 AG Hardenberg
Tel. 0523-624330
Email: info@onderwijsstichtingarcade.nl
Website: www.onderwijsstichtingarcade.nl