Verslag leerlingenraad over Buitenschools Sportaanbod Schole
Hierbij her verslag van het gesprek mer vertegenwoordigers van de leerlingenraden uit Dalen en Dalerveen. https://www.coevorden.nl/blogs/leerlingen-in-gesprek-met-gemeente-lekker-sporten-is-belangrijk