Centrum voor Jeugd en Gezin in Coevorden.                                         

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is geen nieuwe organisatie, maar een netwerk van bestaande organisaties die allemaal werken met kinderen, jongeren en ouders.
In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken de volgende organisaties samen: Icare (jeugdgezondheidszorg), GGd (jeugdgezondheidszorg), Bureau Jeugdzorg Drenthe, Maatschappelijk Werk Coevorden en de welzijnsorganisatie Welzijn 2000.
 
 
Waar kunt u ons vinden?
CJG Contactpersonen
In de gemeente Coevorden is aan elke basisschool een CJG-contactpersoon verbonden. U kunt bij haar  terecht met alle kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Ook als u zich zorgen maakt over hoe het met uw kind gaat op school of thuis. De gesprekken zijn vertrouwelijk en kunnen op school plaatsvinden, thuis of op kantoor. Via de intern begeleider of de leerkracht van uw kind, wordt u in contact gebracht met de CJG contactpersoon.
De CJG contactpersoon van de Stidalschool is Krystle Boscher.
 
CJG
U kunt ook langskomen bij het CJG. Elke woensdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur is er een inloop in de Brede school Som, Jan van Scorelstraat te Coevorden. 
U bent van harte welkom.
 
Natuurlijk mag u ons ook mailen via info@centrumjeugdengezin.nl of bellen via telefoonnummer 0800-8 50 50 50

Op de site van het cjg en bij de volgende link kan u nadere informatie vinden.