Laatste nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van onze school


Picknick   06-02-2018

Na de Kerstvakantie zijn de groepen 1-4 begonnen met het thema ‘Het Weer’. We hadden het niet beter kunnen treffen, want alle soorten weer zijn in deze periode voorbij gekomen. We hebben vorst gehad, hagel, sneeuw, regen, harde wind. Perfect om allerlei activiteiten met de kinderen uit te voeren om meer over het weer te weten te komen.
Centraal tijdens dit thema stond het boek ‘Drakendonder’ van Esther Miskotte. De dieren in het boek houden een picknick, maar het weer gooit roet in het eten. Gelukkig schiet draak Djordjo te hulp en komt alles toch nog goed.
Als afsluiting van het thema hebben we op school gepicknickt. Alle leerlingen namen hiervoor iets lekkers mee en daar hebben we samen van gesmuld.

Top


Afscheid meester Drent   02-02-2018

Donderdag 1 februari hebben we afscheid genomen van meester Peter Drent. Meester Drent was een groot aantal jaren onze directeur. Helaas moest hij vorig schooljaar vanwege gezondheidsredenen afhaken. Het afscheid konden we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. De kinderen en de collega’s hadden dan ook iets voorbereid. Meester Drent en zijn vrouw Riekie genoten zichtbaar. De foto’s zeggen wat dat betreft voldoende!  

Bekijk hier de foto's >>

Top


Anders rekenen ...   12-01-2018

Woensdag hebben de leerlingen van groep 6 en 7 geoefend met contextsommen. Voor deze keer mochten ze naar buiten om te rekenen. Alleen dat al was natuurlijk leuk.
Op en rond het schoolplein waren 21 opgaven neergelegd. Ze moesten tweetallen vormen en de 21 vragen beantwoorden d.m.v een Zweeds renspel. De volgorde mocht willekeurig zijn. Het ging er niet zozeer om wie als eerste alle antwoorden had gevonden. Ze waren actief bezig en wilden alle opgaven goed maken. De antwoorden werden later in de klas besproken, maar het leuke was dat de kinderen ook van elkaar leerden omdat ze elkaar probeerden te overtuigen/helpen waarom een antwoord goed of fout was. Zo wilden ze nog wel een keer rekenen zeiden ze…

Bekijk hier de foto's >>

Top


Geslaagd Kerstfeest   22-12-2017

Afgelopen donderdag 21 december werd op grootse wijze het Kerstfeest gevierd. In de weken voorafgaand waren er in de diverse klassen al vele voorbereidingen getroffen. Zo was er druk gewerkt om de klassen in kerstsfeer te brengen. Het eindresultaat was uiteindelijk prachtig. Donderdagavond verzamelden de leerlingen en ouders zich op school. Er werden liedjes gezongen, toneelstukjes opgevoerd en natuurlijk genoten van het heerlijke eten. De ouders hadden hier ontzettend hun best op gedaan. Het zag er dan ook geweldig uit en smaakte uitstekend. De kinderen waren dan ook zeer enthousiast en smulden van al dat lekkers. Een mooier compliment voor de ouders is er niet denkbaar!
Bij deze willen we iedereen dan ook ontzettend bedanken! Dit geldt natuurlijk ook voor de ouderraad. Het is geweldig om altijd maar weer op jullie te kunnen rekenen!

Bekijk hier de foto's >>

Top


Drama is leuk!   24-11-2017

Drama is leuk! Drama is durven, maar ook samenwerken en samen lachen 😂😁. Dat ontdekten de leerlingen woensdag. Ze mochten een journaal bedenken en presenteren en ze mochten ' inspringen' in een toneelstukje.

Bekijk hier de foto's >>

Top


Nieuw meubilair   14-11-2017

Sinds de zomervakantie werken we met een centraal leerplein. Het wachten was echter nog op het nieuwe meubilair. Dat wachten is beloond, want inmiddels is het meubilair er. De leerkrachten en kinderen zijn er super blij mee!

 
Top


Ik ga met de trein   13-11-2017

'Ik ga met de trein', dat was het thema voor de onderbouw, de afgelopen weken. Afgelopen vrijdag is het thema afgesloten met een treinreisje.

Op de groepspagina vindt u een verslag en foto's.
Top


Plannen plein (filmpje)   10-11-2017

De plannen voor de vernieuwing van ons schoolplein hebben weer een positieve impuls gekregen. Donderdagavond won ons initiatief (Contactgroep Dalerveen/Stieltjeskanaal) de eerste prijs tijdens de initiatievenmarkt. De realisatie komt hierdoor steeds dichterbij. We blijven u op de hoogte houden! In het filmpje kunt u zie hoe het eruit moet komen te zien.

Top


Peuterochtend   07-11-2017

De Stidalschool in Dalerveen laat zien waar een kleine school groot in kan zijn. De school staat al bekend om het lesgeven vanaf groep 1 in de vreemde talen Engels, Duits en Frans. Sinds dit schooljaar werkt men met een nieuw onderwijsconcept en daarnaast loopt men voorop als het gaat om nieuwe ontwikkelingen. De school wil dit graag delen en organiseert daarom op woensdag 15 november een kijk- en speelochtend.


 
Peuters vanaf twee jaar kunnen deze ochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur samen met hun ouders op een speelse manier kennismaken met het thematisch onderwijs dat de school aanbiedt. Geïnteresseerde ouders kunnen zich tot 13 november opgeven via dhagel@stidalschool.nl.
 
NIEUW
 
Daarnaast kunnen ouders ook de nieuwe werkwijze die wordt toegepast vanaf groep 4 aanschouwen. Sinds de zomervakantie wordt er groepsdoorbrekend gewerkt. Dat betekent dat de leerlingen in kleine groepjes instructie krijgen en de verwerking grotendeels plaatsvindt op het centrale leerplein in de school. De leerlingen werken hier veel samen. ‘Wij  leren leerlingen zelf verantwoordelijkheid  te nemen voor hun werk. In een portfolio laten de leerlingen zien wat ze geleerd hebben.  Met elk kind voeren we kindgesprekken. Zo volgen ze hun eigen ontwikkeling. Daarnaast kunnen we prima onderwijs op maat geven doordat alle leerlingen vanaf groep 4 de beschikking hebben over een tablet waarop de leerstof zelfstandig wordt gemaakt’, vertelt locatiecoördinator Roely Rijkens.

SAMENWERKING

De samenwerking met de ouders is hierbij van groot belang. ‘Wij zien ouders als educatieve partner.  Ouders helpen bijvoorbeeld bij het leren lezen. Lezen is één van de pijlers van ons onderwijs. Minimaal één keer per jaar is er een begeleid kind/oudergesprek. Het kind vertelt dan met behulp van het portfolio aan de ouders hoe het gaat op school.’
Naast de manier van lesgeven, zijn er volgens Rijkens nog een aantal kenmerken die de school aantrekkelijk maken voor nieuwe ouders. ‘De leerlingen hebben bij ons volop de ruimte om te spelen en bewegen in en rond de school. Dit wordt in de toekomst nog beter, aangezien er vergevorderde plannen zijn om het schoolplein opnieuw in te richten.’
In de pauzes, maar ook daarbuiten, wordt hier door alle kinderen gebruik van gemaakt, omdat de school werkt met een continurooster. ‘Alle kinderen gaan tot 14.30 uur naar school, maar zijn op woensdagmiddag nog wel vrij. Overigens kunnen kinderen thuis opgehaald worden met onze schoolbus.’
 
NIEUWS

Tot slot heeft de locatiecoördinator nog een nieuwtje. ‘Vanaf 1 januari zal Kinderwereld bij ons op school op dinsdagochtend en donderdagochtend ook een peuterspeelzaal starten. Daarnaast verzorgen zij de buitenschoolse opvang. Iets wat een prachtige ontwikkeling is voor onze school. We kunnen elkaar op deze manier prima versterken.’
 
Top


Peuterspeelzaal in school   12-10-2017

Het bestuur van peuterspeelzaal Madurodam heeft besloten om de peuterspeelzaal over te dragen aan de organisatie Kinderwereld. Dit heeft alles te maken met de nieuwe wet op de Kinderopvang, waaronder de peuterspeelzalen vanaf 1 januari 2018 vallen. In overleg met Kinderwereld en de school is besloten de peuterspeelzaal vanaf dat moment te vestigen bij ons op school. Kinderwereld zal dan vanaf dat moment zowel de Buitenschoolse opvang en de Peuterspeelzaal binnen onze school verzorgen. Het is nog niet zover, maar wij willen nu alvast laten weten dat wij er alles aan willen doen om de peuters een hele, fijne tijd binnen onze school te bezorgen.

Top


Kinderwereld start BSO   25-09-2017

 Vanaf 31 oktober start Kinderwereld met buitenschoolse opvang in school. Voorlopig op de dinsdag- en donderdagmiddag. Er zijn al een paar ouders die hebben aangegeven dat ze er gebruik van willen maken, nieuwe aanmeldingen zijn van harte welkom.
Top


Schooljaar ludiek geopend   13-09-2017

Maandag 4 september begon ook voor ons het nieuwe schooljaar.
In de zomervakantie was de hal van de school helemaal opgeknapt, dat was reden voor een feestje en daarom
haalden de leerkrachten de leerlingen op een ludieke  manier naar binnen.
Top


Op bezoek in Georgsdorff   21-04-2017

Wij hebben een uitwisselingsproject met een Duitse school in Georgsdorff. Alle leerlingen van groep 4,5,6 hebben een Duits maatje en na kennisgemaakt te hebben met elkaar via brieven, zagen ze elkaar nu in het echt. Van te voren natuurlijk heel spannend, maar in de praktijk viel het erg mee. Na de eerste kennismaking vertrokken de groepen samen na de bibliotheek. Daarna was het tijd voor het samenwerken aan een opdracht met de ozbot (een soort robot), gevolgd door een voetbalwedstrijdje tussen Nederland en Duitsland. De Duitse ouders hadden een heerlijke lunch voorbereid, waarvan iedereen heerlijk heeft gesmuld. Tot slot mochten de kinderen luisteren naar het verhaal van Schneiwittchen, verteld door onze Duitse student Caro en gespeeld door onze leerlingen. Ze zeiden zelfs een aantal zinnen in het Duits. Een hele, knappe prestatie vinden wij. Overigens waren er in de weken ervoor ook al opnames gemaakt voor een promotiefilmpje. Dit filmpje zal worden gebruikt om meertalig onderwijs te promoten. Iets waar we heel trots op zijn. Als het filmpje gereed is, zullen we het op de site plaatsen.
Nog wat foto's ter illustratie.
Top


Jouw Buzz   10-02-2017

Maandag 6 februari stond 'jouw Buzz' bij onze school. Alle leerlingen mochten een kijkje nemen in deze bus. Binnen maakten ze kennis met allerlei materialen waarmee je kunt leren programmeren. Voor alle groepen was er een programma op maat. Hierbij een paar foto's van groep 1-3.
  
  

 
Top


Dinoproject groep 1-4   10-02-2017

Van 9  januari tot 3 februari hebben de groepen 1-4 over dino's gewerkt. Op de groepspagina van groep 1-3 vindt u een (foto)verslag van het projet.
Top


Boekentips   02-02-2017

Van de bibliotheek kregen we boekentips voor de leerlingen. Bij elk boek staat een korte omschrijving en een leeftijdsaanduiding. Soms staat er MLP bij, dit betekent Makkelijk Lezen Plein; deze boeken zijn geschikt voor kinderen die wat meer moeite met lezen hebben. Ze sluiten wel aan bij hun interesse, maar zijn op een lager AVI-niveau geschreven. Kijk snel hier, misschien zit er een leuk boek voor je tussen!
Top


ijspret   29-01-2017

Afgelopen donderdag konden we weer eens schaatsen op de ijsbaan in Dalerveen en die kans lieten we natuurlijk niet voorbijgaan. Met de hele school vertrokken we samen naar de ijsbaan en op een paar leerlingen na trokken alle kinderen de schaatsen aan. De één moest het nog leren, de ander kon het al heel goed. De omstandigheden waren zeer goed: prima ijs en een lekker zonnetje. Naast het vrij schaatsen konden de kinderen meedoen aan een wedstrijdje. Daarbij ging het niet om het winnen, maar om het meedoen. Zelfs 2 leerlingen die nog maar net op de schaats stonden, deden daar met stoel aan mee! Wij bedanken de mensen van de ijsvereniging voor hun medewerking aan deze onvergetelijke middag op de ijsbaan van Dalerveen. 
Top


Vreemde Talen leren op de Stidalschool   22-01-2017Op school besteden wij sinds dit jaar veel aandacht aan het leren omgaan met vreemde talen. Vanaf groep 1 leren alle kinderen al Engels. Groep 1-3 spelenderwijs elke dag een kwartier aan de hand van verschillende liedjes, waarbij ze naast meezingen ook meedansen en bewegen. Groep 4,5,6 en groep 7 en 8 krijgen Engels met de methode Blink. Aan de hand van liedjes leren ze Engelse woorden en de Engelse grammatica.
Naast het Engels in alle groepen doet groep 4,5,6 mee aan een Duits uitwisselingsproject met de Duitse Grundschule in Georgsdorff. Ze hebben al kennisgemaakt met hun leeftijdsgenootjes via een briefwisseling, ze lezen Duitse prentenboeken en sinds kort krijgen ze op vrijdag ook les van een Duitse juffrouw. Heel spannend allemaal.
De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen één keer in de twee weken Franse les. Ook hier wordt veel gebruik gemaakt van Franse liedjes en zijn de lessen vooral gericht op het leren praten.
Op deze manier geven wij de kinderen de kans om op jonge leeftijd met andere talen in aanraking te komen, waardoor het voor hen makkelijker wordt een vreeemde taal te gaan spreken.
Top


Sinterklaas   09-12-2016

Maandag 5 december hadden wij heel veel pret,    
want toen kwam de Sint weer aangezet.
Hij had ook een Piet meegenomen,
samen zijn ze op de tractor gekomen.
Ze namen voor alle kinderen een cadeautje mee,
na afloop was iedereen dan ook heel tevree.

Op de fotopagina's staan al wat foto's van deze dag,
er even een kijkje nemen mag.
Het is de bedoeling dat er nog meer foto's op de site prijken,
dus u moet binnenkort nog maar eens kijken.
Top


Opa's en oma's in de klas   27-10-2016

Het was vanmiddag erg gezellig in groep 1-4. Er waren wel 10 opa's en oma's gekomen om spelletjes te doen met de kinderen. Het was een leerzame middag, want je moet op je beurt wachten, goed tellen, omgaan met verlies, enzovoort. Maar boven alles was het heel erg leuk! Opa's en oma's bedankt!
Op de pagina van groep 1-3 staan foto's van de middag.
Top