Schooltijden


De school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De pauzes moeten wel een echte onderbreking van de dag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen aan een stuk bezig zijn met leren. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De basisschool moet zorgen voor een evenwichtige verdeling van activiteiten over de dag.
 
Onze schooldagen zien er als volgt uit:
We starten in de ochtend om 8.30 en eindigen om 14.30 uur. Tussendoor hebben we pauze van 10.15-10.30 uur en van 12.15-12.30 uur. Op woensdagmiddag zijn alle leerlingen om 12.30 vrij. De leerlingen van groep 1-4 zijn daarnaast ook vrij op de vrijdagmiddag.